Projekt Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica

2023-08-30 14:12:04 OGŁOSZENIA

Uchwała    

Zobacz również: