Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi i urządzenia wodne w ramach realizacji zadania " Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 73 z drogą powiatową DPO103T w Stopnicy"

2023-09-13 14:09:58 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie

Zobacz również: