OGŁOSZENIE

2023-10-17 13:50:31 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

 

OGŁOSZENIE

Zobacz również: