Ogłoszenie

2023-01-02 10:55:49 OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) informuję o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w następującym zakresie:

1) nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2,
28-130 Stopnica;

2) określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: art. 19 ust. 1 pkt 3) ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) tj. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy poprzez bezpośrednie zawarcie umowy wobec spełnienia warunków ustawowych tzn.  średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie;

3) określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy: zbiorowy transport drogowy (samochodowy/autobusowy), na następujących liniach:

Linia nr 1: Stopnica, Bosowice, Żerniki Dolne, Jastrzębiec, Falęcin Stary, Kąty Nowe, Stopnica;
Linia nr 2: Stopnica, Prusy, Kuchary, Strzałków, Zaborze, Szczytniki, Skrobaczów, Kąty Stare, Folwarki, Stopnica;

Linia nr 3: Stopnica, Podlasek, Topola, Konary, Smogorzów, Stopnica;

Linia nr 4: Stopnica, Falęcin Nowy, Dziesławice, Czyżów, Białoborze, Klępie Dolne, Klępie Górne, Nowa Wieś, Stopnica;

Linia nr 5: Stopnica, Mietel, Szczeglin, Mariampol, Borek, Suchowola, Szklanów, Wolica, Stopnica;

Organizator zastrzega możliwość nieznacznych zmian w przebiegu w/w linii komunikacyjnych.

4) przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1: 2 stycznia 2024 r.

5) przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 24 miesięcy.

 

Z upoważnienia Burmistrza                 

/-/ Mirosław Rajtar

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Stopnica, dnia 02.01.2023 r.             

 

Zobacz również: