Obwieszczenie

2024-05-14 13:37:35 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w sprawie uchylenia w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 11 grudnia 2023 r. znak: RDG.6220.2.2023.MD dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów, prowadzonego po adresem Tadeusza Kościuszki 65C, Stopnica

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

Zobacz również: