Strajk Rolników z terenu Gminy Stopnica

2024-02-08 09:01:25 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) Urząd Miasta i Gminy Stopnica informuje, że do urzędu wpłynęło pismo o zamiarze zorganizowania zgromadzenia „Strajk Rolników z terenu Gminy Stopnica” w dniu 9 lutego 2024 r. więcej»

Otwarty konkurs

2024-01-15 14:48:44 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2024 roku więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bosowice

2023-12-14 13:29:20 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyniki konsultacji projektu uchwały

2023-12-13 14:12:17 OGŁOSZENIA

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2023-12-12 15:06:11 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r.

2023-12-11 14:42:47 OGŁOSZENIA

więcej»

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2023-12-05 13:06:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA w ramach inwestycji : Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 73 z drogą powiatową DP0103T w Stopnicy”

2023-11-16 15:00:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”

2023-11-06 10:45:17 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WPN-I.6320.5.1.2023.MM WPN-I.6320.6.1.2023.MM

2023-11-02 15:09:34 OGŁOSZENIA

więcej»