Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2023-12-12 15:06:11 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r.

2023-12-11 14:42:47 OGŁOSZENIA

więcej»

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2023-12-05 13:06:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA w ramach inwestycji : Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 73 z drogą powiatową DP0103T w Stopnicy”

2023-11-16 15:00:37 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica”

2023-11-06 10:45:17 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WPN-I.6320.5.1.2023.MM WPN-I.6320.6.1.2023.MM

2023-11-02 15:09:34 OGŁOSZENIA

więcej»

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STOPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopn

2023-10-24 10:44:19 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową na dz.

2023-10-23 13:21:59 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową na dz.

2023-10-23 13:19:06 OGŁOSZENIA

więcej»

OGŁOSZENIE

2023-10-17 13:50:31 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany więcej»