Obwieszczenie SKO o decyzji utrzymującej w mocy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2020.

2020-11-10 11:32:30 OGŁOSZENIA

Dot. budowy linii energetycznej w msc. Stopnica więcej»

Wyniki konsultacji

2020-10-22 14:31:33 OGŁOSZENIA

Wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi. więcej»

Obwieszczenie

2020-10-21 12:51:34 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” więcej»

OGŁOSZENIE

2020-10-12 07:19:35 OGŁOSZENIA

Konsultacje projektu uchwały. więcej»

Obwieszczenie

2020-09-24 08:21:54 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach. więcej»

Obwieszczenie

2020-09-21 08:28:51 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej»

Obwieszczenie

2020-09-16 12:14:38 OGŁOSZENIA

w sprawie wydanej decyzji-pozwoleniu wodnoprawnym dla ujęcia wód podziemnych na działce 444/1 w msc. Topola. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2020-09-16 09:31:46 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie w profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2020 roku więcej»

Obwieszczenie

2020-09-14 14:48:15 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji-pozwoleniu wodnoprawnym dla wykonania ujęcia wód podziemnych w msc. Wolica więcej»

Otwarty konkurs

2020-08-14 14:06:19 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2020 roku
więcej»