Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej do pacjentów przewlwkle oraz nieuleczalnie chorych w 2019 roku

2019-06-07 14:56:53 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-06-03 13:22:09 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-29 08:55:25 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-17 14:45:30 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2019-04-10 12:42:25 OGŁOSZENIA

o wydaniu decyzji nr 3310/2019 z dnia 03.04.2019 r, znak ZATiRA.IA.5161.58.2019 więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

2019-03-12 13:28:26 OGŁOSZENIA

więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-07 09:52:37 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) oraz na usługi wodne polegające na poborze wody podziemnej z tej studni na potrzeby nawadniania upraw rolniczych w miejscowości Topola. więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-04 11:54:23 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) w miejscowości Podlasek. więcej»

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-04 11:41:46 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni) w miejscowości Wolica. więcej»

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 26.02.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-02-26 12:26:08 OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje: więcej»