OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 09.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-01-09 10:49:23 OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 09.01.2019 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
więcej»

Informacja

2018-11-07 22:17:11 OGŁOSZENIA

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 roku więcej»

OGŁOSZENIE

2018-11-07 08:48:11 OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.11.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany więcej»

OGŁOSZENIE

2018-11-06 19:32:18 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok więcej»

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

2018-10-18 10:33:08 OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 września 2018 roku
więcej»

Informacja

2018-10-15 14:48:09 OGŁOSZENIA

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku ogłoszonego w dniu 14 września 2018 roku więcej»

Otwarty konkurs

2018-09-21 14:59:37 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2018 więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-09-20 14:49:53 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Narodowy Badminton więcej»

Otwarty konkurs

2018-09-17 11:45:57 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku więcej»

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU

2018-08-14 12:44:22 OGŁOSZENIA

więcej»