Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii kablowej elektroenergetycznej.

2023-07-12 14:21:45 OGŁOSZENIA

więcej»

Projekt Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica

2023-07-11 12:14:30 OGŁOSZENIA

więcej»

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica za rok 2022

2023-04-28 12:14:01 OGŁOSZENIA

więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2023-03-31 11:38:23 OGŁOSZENIA

z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów

2023-02-22 13:44:18 OGŁOSZENIA

więcej»

Publikacja projektu uchwały

2023-01-30 13:05:28 OGŁOSZENIA

więcej»

Otwarty konkurs

2023-01-25 14:40:05 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2023 roku więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2023-01-23 07:27:46 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica” or

2023-01-16 14:01:28 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopniczanka, istniejącym wylotem

2023-01-11 14:58:33 OGŁOSZENIA

więcej»