Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejącego obiektu stawowego na terenie msc. Bosowice

2022-12-22 11:42:17 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

2022-12-19 14:59:09 OGŁOSZENIA

więcej»

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Busko-Zdrój oraz gminy Stopnica dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busk

2022-12-19 14:48:43 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

2022-11-21 14:49:47 OGŁOSZENIA

więcej»

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Stopnica

2022-11-03 09:04:40 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2022-10-17 07:57:40 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Stopnica na usługi wodne

2022-10-14 14:58:45 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem energetycznym średniego napięcia 15kV cieku Stopniczanka metodą przecisku hydraulicznego zlokalizowanego na działce nr ew. 1389/4 o

2022-10-13 11:39:27 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopnicanka, istniejącym wylotem

2022-10-11 10:36:29 OGŁOSZENIA

więcej»

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi

2022-10-05 08:42:07 OGŁOSZENIA

więcej»