Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. pozwolenia wodnoprawnego

2022-04-06 14:50:19 OGŁOSZENIA

więcej»

OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym na członków Komitetu Monitorującego ZIT

2022-03-22 23:29:30 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

2022-03-21 08:03:40 OGŁOSZENIA

więcej»

Zawiadomienie

2022-03-18 14:34:06 OGŁOSZENIA

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 210/3 obręb Kwasów. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2022-02-25 13:14:53 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2022-02-16 14:26:35 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 21 stycznia 2022 roku więcej»

OGŁOSZENIE o naborze członków Komitetu Monitorującego ZIT

2022-02-16 13:50:55 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia MOF Busko-Zdrój ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego ZIT, który będzie trwał do dnia 28.02.2022 roku włącznie. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-02-14 14:55:09 OGŁOSZENIA

więcej»

Otwarty konkurs

2022-01-21 20:59:14 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2022 roku więcej»

Obwieszczenie

2021-12-08 08:12:16 OGŁOSZENIA

Świętokrzyski Wojewódzki konserwator zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4328/2021 z dnia 01.12.2021 r. więcej»