Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2021-07-08 14:55:15 OGŁOSZENIA

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-06-09 15:07:34 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy więcej»

OGŁOSZENIE

2021-05-28 13:36:03 OGŁOSZENIA

Unieważnienie naboru partnerów na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu lub Klubu „Senior + więcej»

Otwarty konkurs

2021-05-26 15:11:29 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku więcej»

Obwieszczenie ŚWKZwK o wydaniu decyzji nr 4063/2021

2021-04-07 07:15:58 OGŁOSZENIA

więcej»

Wynik konsultacji

2021-03-25 21:15:01 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyniki konsultacji

2021-03-15 21:51:51 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia zmian rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. więcej»

Klauzula informacyjna - transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - przesłanka przepis prawa

2021-03-09 10:02:49 OGŁOSZENIA

więcej»

Konsultacje projektu uchwały

2021-03-02 11:28:26 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-02-19 12:15:15 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2021 ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2021 roku więcej»