Informacja w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanalizacji w msc. Bosowice

2020-05-19 09:33:49 OGŁOSZENIA

Informacja w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanalizacji w msc. Bosowice więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2020-04-15 12:06:14 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020 ogłoszonego w dniu 07 lutego 2020 roku więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-03-25 10:30:46 OGŁOSZENIA

więcej»

Klauzula informacyjna - transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej - przesłanka przepis prawa

2020-03-04 19:11:29 OGŁOSZENIA

więcej»

Ogłoszenie

2020-02-24 14:28:59 OGŁOSZENIA

Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. więcej»

Otwarty konkurs

2020-02-07 13:17:31 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
więcej»

Obwieszczenie

2020-02-05 11:32:23 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości decyzję Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 3660/2020 z dnia 3.02.2020 r. na udzielenie pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2019-12-04 14:16:06 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 ogłoszonego w dniu 07 listopada 2019 roku więcej»

Wyniki konsultacji

2019-11-18 13:55:43 OGŁOSZENIA

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Stopnicy. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-11-13 20:09:44 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica więcej»