Projekt Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica

2023-08-30 14:12:04 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie

2023-08-21 15:05:41 OGŁOSZENIA

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Stopniczanka ziemno – kablowej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową na dz. nr 833 w msc. Falęcin Stary więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów, prowadzonego pod adresem Tadeusza Kościuszki 65 C, 28-130 Stopnica.

2023-07-18 14:18:58 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii kablowej elektroenergetycznej KR.ZUZ.4.4210.204.2023.AK

2023-07-12 14:30:46 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące linii kablowej elektroenergetycznej.

2023-07-12 14:21:45 OGŁOSZENIA

więcej»

Projekt Zmiany Nr 1 „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica

2023-07-11 12:14:30 OGŁOSZENIA

więcej»

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stopnica za rok 2022

2023-04-28 12:14:01 OGŁOSZENIA

więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2023-03-31 11:38:23 OGŁOSZENIA

z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów

2023-02-22 13:44:18 OGŁOSZENIA

więcej»

Publikacja projektu uchwały

2023-01-30 13:05:28 OGŁOSZENIA

więcej»