Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2021-08-10 11:12:33 OGŁOSZENIA

więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-08-05 12:07:22 Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. rolnictwa i działalności gospodarczej. więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-08-05 11:51:02 Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2021-07-08 14:55:15 OGŁOSZENIA

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-06-09 15:07:34 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy więcej»

OGŁOSZENIE

2021-05-28 13:36:03 OGŁOSZENIA

Unieważnienie naboru partnerów na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu lub Klubu „Senior + więcej»

Otwarty konkurs

2021-05-26 15:11:29 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku więcej»

Obwieszczenie ŚWKZwK o wydaniu decyzji nr 4063/2021

2021-04-07 07:15:58 OGŁOSZENIA

więcej»

Wynik konsultacji

2021-03-25 21:15:01 OGŁOSZENIA

więcej»

Wyniki konsultacji

2021-03-15 21:51:51 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia zmian rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. więcej»