Klauzula informacyjna - transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - przesłanka przepis prawa

2021-03-09 10:02:49 OGŁOSZENIA

więcej»

Konsultacje projektu uchwały

2021-03-02 11:28:26 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-02-19 12:15:15 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2021 ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2021 roku więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2021-02-19 12:14:27 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2021 roku więcej»

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

2021-02-15 08:10:15 OGŁOSZENIA

więcej»

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

2021-02-12 15:47:21 OGŁOSZENIA

Otwarty nabór partnerów na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu lub Klubu „Senior + więcej»

Przedłużony termin naboru na rachmistrza spisowego

2021-02-10 10:02:06 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2021-02-08 14:36:03 OGŁOSZENIA

więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - NSP 2021

2021-01-29 07:44:21 OGŁOSZENIA

więcej»

Otwarty konkurs

2021-01-26 13:36:24 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku więcej»