Zarządzenie Nr 48/07 z 31 lipca 2007r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 48/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 31 lipca 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600, w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę zł 400.000,00
2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę zł 400.000,00
z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z dostawą rumoszu i kamienia na drogi gminne.
 
                                                                                       § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1095

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-13 10:59:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-09-13 11:00:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-13 11:00:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony