Zarządzenie Nr 51/07 z 7 sierpnia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 51/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 7 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/95/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011/95/07 z dnia 03.08.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 22.938,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295  o kwotę 22.938,00 zł
w tym:
§ 3110 20.645,00 zł
§ 4210 2.293,00 zł
z przeznaczeniem na realizacje programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1056

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-27 09:52:08
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-09-27 09:53:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-09-27 09:53:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony