Zarządzenie Nr 66/07 z 19 września 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 66/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych.

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru prac remontowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Stopnicy: archiwum, magazyn, 2 pomieszczenia obok kotłowni, sala ślubów, w następującym składzie:
Przewodnicząca Komisji – Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Członkowie: Jan Stachurski – Z-ca Wójta
Krzysztof Rogala – inspektor UG

§ 2

Ustalam termin odbioru robót 26.09.2007 roku godz. 1300. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru Zenona Mazura oraz Wykonawcy robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1128

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-01 14:27:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-10-01 14:29:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-01 14:29:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony