Zarządzenie Nr 67/07 z 25 września 2007r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 67/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 25 września 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
a) w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 4270 o kwotę zł 7.000,00
b) w dziale 900, w rozdziale 90015, w § 4260 o kwotę zł 23.000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
a) w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 4350 o kwotę zł 7.000,00 z przeznaczeniem za zakup usług internetowych
b) w dziale 900, w rozdziale 90015, w § 4300 o kwotę zł 23.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego polegającego na podwieszeniu lamp.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1082

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-01 14:29:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-10-01 14:30:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-01 14:30:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony