Zarządzenie Nr 71/07 z 27 września 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 71/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/135/2007 z dnia 25 września 2007 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011/135/07 z dnia 26.09.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 14 752,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854, rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 14 752,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1088

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-20 12:13:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-11-20 12:14:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-20 12:14:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony