Zarządzenie Nr 101/07 z 29 listopada 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 101/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy

Na podstawie § 11 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Stopnicy, stanowiącej załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 76/05 Wójta Gminy Stopnica z dnia 29 września 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:
1/Urzędzie Gminy w Stopnicy,
2/Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w:
-Bosowicach,
-Czyżowie,
-Mietlu,
-Smogorzowie,
-Stopniy 
-Suchowoli,
3/ świetlicach wiejskich w:
-Czyżowie,
-Klępiu Dolnym,
-Klępiu Górnym,
-Suchowoli,
-Szczytnikach  
-Żernikach Dolnych

przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1/ Przewodnicząca – Anna Godowska – Sekretarz Gminy,
2/ Zastępca Przewodniczącej – Barbara Bielat – Inspektor
3/ Członek – Grażyna Baran – Inspektor

oraz zespoły spisowe:
1/ Zespół Spisowy w składzie:
- Zofia Marzec  - Inspektor
- Agata Wołowiec – Sekretarka
dokona spisu z natury środków trwałych oraz wyposażania Urzędu Gminy,

2/ Zespół spisowy w składzie:
- Mariusz Szcześniak – Inspektor
- Maria Brońska – Inspektor
- Jarosław Majka – Młodszy Referent
dokona spisu z natury środków trwałych i wyposażenia:
- jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bosowicach, Czyżowie, Mietlu, Smogorzowie, Stopnicy i Suchowoli,
-  świetlic wiejskich w Czyżowie, Klępiu Dolnym, Klępiu Górnym, Suchowoli, Szczytnikach i  Żernikach Dolnych,

3/ Zespół spisowy w składzie:
- Mirosław Siekierski – Inspektor
- Krzysztof Rogala – Inspektor
dokona spisu: gruntów, budowli i budynków, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należności i zobowiązań, druków ścisłego zarachowania,
4/ Zespół spisowy w składzie:
- Helena Rokita
- Jan Stachurski
- Katarzyna Jagodzińska
dokona spisu środków trwałych w budowie,
według stanu na dzień 31 grudnia 2007r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1/ środki trwałe,
2/ środki trwałe w używaniu,
3/ środki pieniężne,
4/ należności i zobowiązania,
5/ środki trwałe w budowie,
6/ druki ścisłego zarachowania

§ 3

1. Składniki majątku należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację środków pieniężnych należy przeprowadzić w drodze spisu z natury
i porównania z danymi z ksiąg w formie protokołu kontroli kasy.
3. Inwentaryzację należności i zobowiązań należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzacje środków trwałych w budowie należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5. Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 4

Przyjmuje się plan przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się dzień 16 stycznia 2008r. jako termin zakończenia prac przez komisję inwentaryzacyjną.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone pliki:

Plan Inwentaryzacji
(Z_2007_101_zal.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2007-12-06 10:09:34 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1245

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-06 10:05:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-12-06 10:06:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-06 10:09:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony