Zarządzenie Nr 104/07 z 28 listopada 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 104/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych  spraw

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1452, poz.1591 ze zm.)

§ 1

Upoważniam Pana Jana Stachurskiego – Zastępcę Wójta, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na okres od 3-31 grudnia 2007r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1005

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-10 12:22:26
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-12-10 12:22:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-10 12:22:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony