Zarządzenie Nr 107/07 z 12 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 107/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego     Nr 3011.1/171/2007 z dnia 30 listopada 2007r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1/171/2007 z dnia 04.12.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030
o kwotę  2.500,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85214 § 3110
o kwotę 2.500,00 zł

Powyższe zmniejszenie dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1014

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-06 13:08:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-07 10:37:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 10:37:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony