Zarządzenie Nr 1/08 z 2 stycznia 2008 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 2 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót pn. „Remont zbiornika wodnego w Suchowoli”

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z remontem zbiornika wodnego w Suchowoli w składzie
Jan Stachurski- Z-ca Wójta
Helena Rokita- Kierownik Referatu Budownictwa
Mirosław Siekierski- inspektor UG

§ 2

Odbioru należy dokonać w obecności przedstawiciela Wykonawcy robót.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1124

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 10:11:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-07 10:39:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-07 10:39:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony