Uchwała Nr 24/2003 z 28 VIII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 24/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

 Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004-2007 w następującym składzie:
1/ Ryszard Grzegorczyk
2/ Stanisław Kozera
3/ Feliks Szczepanik

§ 2

Opinia winna zawierać elementy, o których mowa w art. art.158, 159, 162 ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070
z późniejszymi zmianami)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1818

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:23:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-09 21:23:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:23:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony