Uchwała Nr XIII/60/07 z 28 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/60/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Na podstawie art. 18a ust. l i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz regulaminu komisji rewizyjnej, stanowiącego Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 112, póz. 1021 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej  na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Załącznik do uchwały nr XIII/60/07
(Z_U_XIII_60.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2008-02-12 08:31:52 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1215

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 13:13:37
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:17:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:17:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony