Uchwała Nr 25/2002 z 28 VIII 2002r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 25/2002
Rady Gminy w Stopnicy
 z dnia 28 sierpnia 2002r.

w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Stopnicy na II półrocze 2003 roku

 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1874

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:26:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-09 21:26:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:26:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony