Uchwała Nr 26/2003 z 28 VIII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 26/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie zbycia nieruchomości

 

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości gminne położone w Szczeglinie:
     1/ działkę niezabudowaną nr 86/3 o pow. 0,30 ha,
     2/ działkę zabudowaną nr 86/4 o pow. 0,56 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1793

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:30:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-09 21:30:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:30:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony