Zarządzenie Nr 8a/08 z 27 marca 2008r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 8a/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1


Powołuję Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia eliminacji gminnych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”

§2


W skład Gminnej Komisji Konkursowej wchodzą:
1. Mariusz Szcześniak
2. Helena Rokita
3. Anna Godowska

§ 3


Zadaniem Gminnej Komisji Konkursowej jest:
- Ocena (jawna) i ustalenie wyników eliminacji,
- Sporządzenie protokołu zawierającego wyniki eliminacji według kolejności miejsc w danych grupach i przesłanie go wraz z pracami na eliminacje szczebla wyższego.
- Poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:


(załacznik do Z_2008_9.xls - 64 KB) Data publikacji: 2008-04-08 12:01:00 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1092

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-28 08:29:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-10 13:17:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-10 13:17:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony