Uchwała Nr 27/2003 z 28 VII 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 27/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się nabyć nieruchomość położoną w Stopnicy przy ul. Północnej 11, stanowiącą własność Pana Janusza Olszowego,  składającą się z działki oznaczonej nr 997 o pow.0,21ha, zabudowaną budynkiem masarni, objętą KW 18958,
z przeznaczeniem na lokale socjalne, za kwotę 52.751,66 złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1858

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:31:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-09 21:31:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-09 21:31:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony