ZARZĄDZENIE Nr 88/07 z 6 listopada 2007r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 88/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy”

Na podstawie § 3 ust.3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się „Politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stopnica” zwaną dalej „Polityką bezpieczeństwa”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do stosowania zasad określonych w „Polityce bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone pliki:


(Z 88_07_zal.doc - 143.36 KB) Data publikacji: 2008-04-08 11:36:04 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1116

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-08 11:29:02
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-10 11:34:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-10 11:34:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony