Zarządzenie Nr 15/08 z 5 maja 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 15/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 5 maja 2008 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, w następującym składzie:
Mariusz Szcześniak - Przewodniczący Komisji
Krzysztof Rogala - Członek
Mirosław Siekierski - Członek

§ 2

Ustalam termin otwarcia i rozpatrzenia ofert na dzień 5 maja 2008r. o godz. 13:30

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1061

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-14 09:41:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-05-15 13:29:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-15 13:29:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony