Zarządzenie Nr 13/08 z 24 kwietnia 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 13/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-028/08 z dnia 9 kwietnia 2008 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-028/08 z dnia 09.04.2008r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030
    o kwotę           26.010,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854, rozdziale 85415 § 3240
    o kwotę           26.010,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1089

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-14 12:22:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-05-15 13:28:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-15 13:28:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony