ZARZĄDZENIE Nr 11/08 z 11 kwietnia 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 11/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, w rozdziale 85295, w § 2010 o kwotę 34.721,00 zł
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, w rozdziale 85295, w § 2030 o kwotę 34.721,00 zł
z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 754, w rozdziale 75403, w § 3000 o kwotę 200,00 zł
 b) w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 4810 o kwotę 12.000,00 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale 754, w rozdziale 75495, w § 4300 o kwotę 200,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie dzieciom i młodzieży szkolnej posiłków w związku z „Powiatowym turniejem wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”, który odbędzie się w gminie Stopnica w dniu 25 kwietnia 2008roku.
 b) w dziale 921, w rozdziale 92105, w § 4300 o kwotę 12.000,00 zł
z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertów w ramach Dni Muzyki Sakralnej w Stopnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1076

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-14 12:35:02
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-05-15 13:27:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-15 13:27:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony