Zarządzenie Nr 22/08 z 30 maja 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 22/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
Nr FN.I.3011-033/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-033/08 z dnia 24.04.2008r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030
o kwotę 36.190,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101
o kwotę 36.190,00 zł
w tym:
§ 4010 o kwotę 30.703,00 zł
§ 4110 o kwotę 4.734,00 zł
§ 4120 o kwotę 753,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie  pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń – sierpień  2008r.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 974

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-01 13:34:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 10:43:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 10:43:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony