ZARZĄDZENIE Nr 24/08 z 12 czerwca 2008 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 24/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750, w rozdziale 75023, § 4350
 o kwotę 8.000,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale750, w rozdziale 75023, w § 3020
 o kwotę 8.000,00 zł
z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 Dz.U. Nr148 poz.973 § 8 pkt.2 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe..


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1087

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-09 07:38:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-09 08:33:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-09 08:33:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony