Zarządzenie Nr 112/2007 z 28 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 112/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1452, poz.1591 ze zm.)

§ 1

Upoważniam Pana Jana Stachurskiego – Zastępcę Wójta, do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono
z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 964

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 21:46:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-10-03 21:59:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 21:59:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony