Zarządzenie Nr 103/2007 z 30 listopada 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 103/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta


Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1452, poz.1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

§ 1

Powierzam Panu Janowi Stachurskiemu – Zastępcy Wójta, prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Gminy:
1/ kierowanie bieżącą pracą Urzędu Gminy,
2/ wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych – upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami,
3/ przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy,
4/ zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w ramach bieżącej obsługi technicznej
i materiałowej Urzędu Gminy.

§ 2

Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw udzielam na okres od 3-31 grudnia 2007r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 895

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 21:55:33
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 08:36:09
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 08:36:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony