Zarządzenie Nr 32/08 z 28 lipca 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 32/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 28 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-060/08 z dnia 18 lipca 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-060/08 z dnia 18.07.2008r.) oraz Nr FN.I.3011-084/08 z dnia 25 lipca 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-084/08 z dnia 25.07.2008r.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010
o kwotę 2.000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85213 § 4130
o kwotę 2.000 zł

Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030
o kwotę 19.608 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110
 o kwotę 19.608 zł


Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 977

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 14:36:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 08:38:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 08:38:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony