Zarządzenie Nr 55/08 z 16 października 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 55/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


 Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-104/08 z dnia 26 września 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-104/08 z dnia 26.09.2008r.), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-110/08 z dnia 3 października 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-110/08 z dnia 03.10.2008r.),oraz decyzji Nr FN.I.3011.1-114/08 z dnia 7 października 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-114/08 z dnia 07.10.2008r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę     33 782 zł
w tym:
 w dziale 801, rozdziale 80195 § 2030 o kwotę     8 081 zł
 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę     4 086 zł
 w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę     21 615 zł
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę     33 782 zł
w tym:
 w dziale 801 rozdziale 80195 § 4300 o kwotę     8 081 zł
 w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010 o kwotę     4 086 zł
 w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę     21 615 zł
 
 z przeznaczeniem:
 w dziale 801 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 w dziale 852 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 w dziale 854 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 930

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 14:51:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 09:33:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 09:33:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony