Zarządzenie Nr 64/08 z 4 listopada 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 64/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zlecenia z 7 lipca 2008r. dotyczącego prac na Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich.

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z pracami Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich

Przewodniczący Komisji – Mariusz Szcześniak
Członkowie:
Mirosław Siekierski - inspektor UG
Krzysztof Rogala – inspektor UG
Odbiór zostanie dokonany przy udziale:
Jan Łukasik – Kierownik Zakładu Komunalnego w Stopnicy

Odbiór robót zostanie dokonany w dniu 7 listopada 2008r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 933

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 14:58:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 09:53:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 09:53:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony