Uchwała Nr 38/03 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 38/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie udziału Gminy Stopnica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i 12a w związku z art.7 ust.1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udział Gminy Stopnica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli i współfinansowanie jego działalności do kwoty 1.000 zł rocznie.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do uczestniczenia w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1709

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-14 18:55:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-12-18 11:51:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-18 11:51:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony