Uchwała Nr 41/03 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 41/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie wyboru ławnika do sądu rejonowego

  Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania, na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju, na okres kadencji 2004-2007, z terenu Gminy Stopnica wybiera się Panią Ryszardę Wiśniewską.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1874

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-14 18:58:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-12-18 11:53:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-12-18 11:53:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony