Uchwała Nr 61/03 z 30 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 61 /03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

 Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządy terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się do celów sporządzenia tabel płacowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica:
1/ najniższe wynagrodzenie w kwocie - 715,00 zł,
2/ wartość jednego punktu - 3,70 zł.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr 66/2001 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych gminy Stopnica.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1834

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 13:42:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:15:22
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2009-06-19 13:06:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony