Zarządzenie Nr 76/05 z dnia 29 IX 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 76/05
Wójta Gminy w Stopnicy
dnia 29 września 2005 r.


w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Na podstawie art. 28a ust.1 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego:
1. Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Stopnicy – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Instrukcję w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat – załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Instrukcję w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości   załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia
6. Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu – załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku – załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Regulamin kontroli wewnętrznej – załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Wójta Nr 3 z dnia 11.06.2002r w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2005 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 933

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2010-02-10 14:10:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2010-02-10 14:11:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2010-02-10 14:11:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony