Uchwała Nr 50/03 z 15 XII 2003r

Wersja do druku

UCHWAŁA NR 50/03
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 15 grudnia 2003r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( jednolity tekst D.U. z 2003r Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 -Gimnazja, § 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 o kwotę           80.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 -Gimnazja, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 o kwotę           80.000 zł
 
 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Gimnazjum.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1806

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 18:24:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-14 18:25:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-14 18:25:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony