Uchwała Nr 13/2003 z 28 VI 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 13/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 kwietnia 2003r


w sprawie weksla " in blanco" i  upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9,lit.e i pkt 10, art.51 ust.1, art. 58, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy uchwala ,co następuje:

§ 1

Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie przez Gminę Stopnica umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przyszkolna sala sportowa z zapleczem i łącznikiem" do kwoty 750.000.00 zł. ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" Gminy Stopnica na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji weksla.

§ 2

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Gminy tj. z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w imieniu Gminy zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1714

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:06:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-02-04 21:10:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:10:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony