Uchwała Nr 39/03 z 30 X 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 39/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za sprzedanie nieruchomości


    Na podstawie art.70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się rozłożyć należności za sprzedawane nieruchomości na rzecz posiadaczy samoistnych na podstawie uchwały Nr 4/94 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 kwietnia 1994r. na okres 3 lat.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia terminów spłaty rat oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia reszty należności zgodnie z ustawą.

§ 3

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1682

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:34:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-02-04 21:39:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-02-04 21:39:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony